En sammenbragt familie er en familie hvor der er børn med fra tidligere forhold.


hver 5. barn oplever på et tidspunkt i deres liv, at være i en sammenbragt familie.


Der er en følelsesmæssig forskel på egne børn og andres børn, ligesom der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder og andre voksne.


En sammenbragt familie er IKKE en kerne familie!ÅRLIG TEMA-AFTEN
Læs mere....

NETVÆRKSGRUPPER

Læs mere...


DETBAT FORUM

Læs mere....MAILRÅDGIVNING

Læs mere....


TELEFONRÅDGIVNING

Læs mere....


PARRÅDGIVNING

Læs mere...

Roller i den sammenbragte familie.....


Skyldfølelse....


Stedrelationer....


Samarbejde..... 
 

Det er et vilkår, at der er en eller flere biologiske forældre uden for den sammenbragte familie. 


Hvordan samarbejdet med ex-partnere skal være og skal udvikles er noget af det de fleste par i den sammenbragte familie løbende må tage stilling til.

Samarbejdet vil ofte ændre sig over tid og være afhængig af bl.a. børns alder, samværsordning og tilknytning. Men også de voksnes indbyrdes følelser har ofte behov for tid og bearbejdning før samarbejdet eller erkendelsen af det manglende samarbejde finder sit leje.


Parret i den sammenbragte familie "glemmer" ofte at tage stilling:

Hvilket samarbejde vil/ kan vi som familie have?

Hvad indebærer et samarbejde?

Hvor ofte skal der være kontakt og hvad skal der samarbejdes om?

Hvad er det og hvem er det vi samarbejder med? (er det muligt/umuligt at indgå kompromisser i dette samarbejde, hvad er vilkårene for samarbejdet?)


Det at børnene i den sammenbragte familier er medlemmer af to familier får ofte de voksne til at blive opmærksomme på:

Gør vores familie det nu godt nok?

Kan barnet bedre lide at være i den anden familie?

Er vores ferier gode nok? o.s.v.


Som voksen i en sammenbragt familie skal man forholde sig til, at der ofte er en  biologisk forældre af samme køn uden for familien, og måske med samme funktion over for barnet ?

Det kan af mange opleves som en trussel og uden at det er hensigten kan man komme i ”konkurrence” med den anden familie eller forælderen af samme køn i den anden familie.


Nogle oplever samarbejdet med ex-partneren som stort set problemfrit, andre oplever det vanskeligt og udfordrende.

Endelig er der nogle, der oplever det som ren chikane for deres nye familie og parforhold.

tilbage til forsiden
Den sammenbragtes vilkår

Samarbejde