En sammenbragt familie er en familie hvor der er børn med fra tidligere forhold.


hver 5. barn oplever på et tidspunkt i deres liv, at være i en sammenbragt familie.


Der er en følelsesmæssig forskel på egne børn og andres børn, ligesom der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder og andre voksne.


En sammenbragt familie er IKKE en kerne familie!



ÅRLIG TEMA-AFTEN
Læs mere....

NETVÆRKSGRUPPER

Læs mere...


DETBAT FORUM

Læs mere....



MAILRÅDGIVNING

Læs mere....


TELEFONRÅDGIVNING

Læs mere....


PARRÅDGIVNING

Læs mere...

Roller i den sammenbragte familie.....


Stedrelationer....


Samarbejde.....

 
 

Mange forældre oplever en stor skyld ved at udsætte deres børn for en skilsmisse. At udsætte deres børn for at de ikke længere bor sammen med deres mor og far.

At give dem en hverdag der er splittet mellem to bopæle.

Denne skyld kan ofte komme til at "forurene" den sammenbragte familie og det nye parforhold.

Skyldfølelsen viser sig ofte på forskellige måder i den sammenbragte familie.

Denne skyld kan komme til at spille en stor rolle i den sammenbragte familie.

Den kan komme til at forurene parforholdet, forstået på den måde, at det ofte ikke er skyldfølelsen parret diskuterer men episoder og helt konkrete handlinger som skyldfølelsen skaber.


Skyldfølelsen har mange "ansigter" men den kan eksempelvis ses: 

når barnet kommer så ændres alle hverdagens regler  - og der bliver taget særlige hensyn - hensyn der gør de andre medlemmer i familien rasende.   Forælderen bliver først ”synlig” når barnet kommer i familien. 

Forælderen undgår konflikter og grænsesætning overfor barnet.

Forælderen vil være sammen med barnet hele tiden og "glemmer" resten af familien.

Forælderen gør alt hvad ex-partneren foreslår, sætter ikke grænser og undgår konflikter.



den sammenbragtes vilkår

tilbage til forsiden

Skyldfølelse