En sammenbragt familie er en familie hvor der er børn med fra tidligere forhold.


hver 5. barn oplever på et tidspunkt i deres liv, at være i en sammenbragt familie.


Der er en følelsesmæssig forskel på egne børn og andres børn, ligesom der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder og andre voksne.


En sammenbragt familie er IKKE en kerne familie!ÅRLIG TEMA-AFTEN
Læs mere....

NETVÆRKSGRUPPER

Læs mere...


DETBAT FORUM

Læs mere....MAILRÅDGIVNING

Læs mere....


TELEFONRÅDGIVNING

Læs mere....


PARRÅDGIVNING

Læs mere...

Roller i den sammenbragte familie.....


Skyldfølelse....

Samarbejde.....

 
 

Stedrelationen kan ikke tages for givet.

Stedforældrene har som udgangspunkt ingen relation til kærestens barn/ børn, denne relation skal først udvikle sig.


Mange par "glemmer" at give denne relation lov til at udvikle sig i det tempo som passer stedforælderen og barnet.

Mange oplever et overvældende pres om at relationen skal være GOD og nær fra starten, stedforælderen og stedbarnet skal "elske" hinanden fra starten.


Der vil altid være følelsesmæssig forskel på egne og andres børn.

Der vil altid være følelsesmæssig forskel på egne forældre og andre voksne.


Mange stedforældre bliver overvældede af deres egne reaktioner på det at få et barn der ikke er deres eget så tæt ind på livet, overvældede over deres reaktioner på samarbejdet med barnets biologiske forælder.


Mange stedforældre oplever jalousi, modstand mod barnet, føler og oplever sig udenfor det fællesskab barnet og den biologiske forælder har.


Mange par får ikke snakket om hvilke forventninger de hver især har til det at den ene er stedforælder.

Hvordan er man stedforælder vores familie?, 

Må stedforælderen skælde ud?

Må stedforælderen sætte grænser?

Har stedforælderen alenetid med barnet?

Har stedforælderen noget at skulle have sagt i forhold til samarbejdet med ex-partneren?


Disse temaer er alle sammen noget der er med til at skabe måden vi er sammen på i den sammenbragte familie.

Relationerne kommer  ikke af sig selv - ligesom alle andre relationer skal relationen mellem barn og stedforælder skabes, og den bliver skabt ud af vores handlinger og vores måde at være sammen på.


den sammenbragtes vilkår

tilbage til forsiden

Stedrelationen