Hvad er en sammenbragt familie?

Det kan for mange par være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger når man kommer med hver sin måde at være familie på samt hver sin historie, traditioner og vaner.


En sammenbragt familie er en familie, hvor mindst en af parterne har børn med fra tidligere forhold.

En sammenbragt familie er ny familieform, der kan give andre udfordringer end dem vi kender fra en kernefamilie. En sammenbragt familie er ikke en kernefamilie, den har nemlig helt andre vilkår. Det bærende element i en sammenbragte familie er parforholdet.

Det kan for mange par være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger når man kommer med hver sin måde at være familie på samt hver sin historie, traditioner og vaner.

Der er nye positioner/roller der skal skabes, udvikles og afstemmes parterne imellem. Det kan være vanskeligt at finde sin rolle og plads både som barn og voksen i en sammenbragt familie.

Barnet eller børnene har også en anden forælder, de er medlemmer af en anden familie også, og det faktum at der er en biologisk forælder, der på den ene eller anden måde har indflydelse på din sammenbragte familie, kan for mange gøre det svært at håndtere.

Så en sammenbragt familie har ikke noget at gøre med om man bor sammen eller ej, men at man bliver det når man er et etableret par, hvor den en eller begge har børn med fra tidligere forhold.