Vilkår

Det kan for mange par være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger når man kommer med hver sin måde at være familie på, kommer med hver sin historie, traditioner og vaner.

En sammenbragt familie er meget anderledes end en kernefamilier og det der adskiller den sammenbragt familie fra en traditionel kernefamilie er:

  • Der er en biologisk forælder uden for familien, ofte af samme køn som stedforælderen inde i familien, der på den ene eller anden måde har indflydelse på din familie.
  • Stedrelationen skal skabes. Der er en følelsesmæssig forskel på egen børn og andres børn, ligeså vel som der er en følelsesmæssig forskel på egne forælder og andre voksne.
  • Der er medlemmer af din familie der også er medlem af en anden familie, dette skaber blandt andet en omskiftlighed i familien, nogle gange er der måske 3 medlemmer andre gange måske 6 medlemmer i din familie.
  • Forælder/barn relationen var der før kæreste relationen

Dvs. at der er en historie, vaner, traditioner.

Alle disse vilkår adskiller en sammenbragt familie fra det traditionelle familiemønster vi kender fra kernefamilien med mor/far og barn.

Dette er vilkår man som medlem af en sammenbragt familie ikke kan ændre eller fjerne og som man skal finde sit forhold til og samarbejde omkring, som par!

En sammenbragt familie er en familie, hvor mindst en af parterne har børn med fra tidligere forhold.

En sammenbragt familie er ny familieform, der kan give andre udfordringer end dem vi kender fra en kernefamilie. En sammenbragt familie er IKKE en kernefamilie, den har nemlig helt andre vilkår. Det bærende element i en sammenbragte familie er parforholdet.

Det kan for mange par være vanskeligt at skabe fælles normer og holdninger når man kommer med hver sin måde at være familie på, kommer med hver sin historie, traditioner og vaner.

Der er nye positioner/roller der skal skabes, udvikles og afstemmes parterne imellem. Det kan være vanskeligt at finde sin rolle og plads både som barn og voksen i en sammenbragt familie

Barnet eller børnene har også en anden forælder, de er medlemmer af en anden familie også, og det faktum at der er en biologisk forælder, der på den ene eller anden måde har indflydelse på din sammenbragte familie, kan for mange gøre det svært at håndtere.

Så en sammenbragt familie har ikke noget at gøre med om man bor sammen eller ej, men at man bliver det når man er et etableret par, hvor den en eller begge har børn med fra tidligere forhold.