Regnbuefamilier

Betegnelsen regnbuefamilier er et relativt nyt begreb, der betyder en familie hvor mindst én af forældrene er homoseksuel, biseksuel mv.

Begrebet er opstået i takt med, at det er blevet lovligt muligt for lesbiske og (til dels) bøsser at skabe børnefamilier.

Når en regnbuefamilie bliver etableret er der ofte aftaler om hvordan og hvorledes, da barnet ikke bliver skabt ud fra en seksuel akt, men bliver skabt i aftaler imellem parter, om hvordan de vil samarbejde omkring det at få et barn.  De samarbejdsmåder kan blive udfordret når den struktur man som udgangspunkt havde regnet med ændres eller brydes, ved et evt. samlivsbrud eller uoverensstemmelser

En regnbuefamilie kan se ud på mange forskellige måder:

  • To kvinder får børn sammen med doner (ingen kendt far)
  • To kvinder får børn med mand – der er en biologisk mor og ”medmor” samt en far
  • En kvinde får et barn med en mand – moderen har en forhold med en kvinde, faren er i et forhold med en mand
  • To mænd får børn med en rugemor (ingen kendt mor)
  • To mænd får børn med en kvinde- der er en biologisk far en ”medfar”, samt en mor

Da lovgivningen i Danmark kun gør det muligt for et barn at havde to forældre, kan dette give regnbuefamilien nogle udfordringer, da der ikke er nogle juridiske rettigheder for den part der ikke bliver registreret som forældre til barnet.

Mange regnbuefamilier har netop flere aktører, der på den ene eller anden måde har en relation /funktion i forhold til barnet. Der kan være en social-mor som ikke har nogle juridiske rettigheder men agere en mor i hverdagen for barnet, og der kan være en social-far som ikke har nogle juridiske rettigheder men agere som en far i hverdagen for barnet.

Hvis et par i en regnbuefamilie går fra hinanden, kan det hvis konflikt niveauet er højt nemt opleves som kaos, og Lovgivningen på dette område hjælper ikke, da den ikke som sådan er indrettet til denne familietype – og der er derfor ingen rent juridisk struktur at læne sig op ad i forbindelse med konfliktløsning.

Den aftale forældrene i en regnbuefamilie kan lave med hinanden, er alene en forventningsafstemning.