Fællesskab

MØD NETVÆRKET

Mød, chat eller læs om andre i sammenbragte familier

DEBAT FORUM

Et stort og aktivt online debat forum til sammenbragte familier. Hensigten med dette forummet er at skabe mulighed for udveksling af viden og erfaring. Du har her mulighed for at få indblik i, hvordan andre løser eller forholder sig til de dilemmaer, man ofte møder, når man lever i en sammenbragt familie.

VÆR MED

NETVÆRKSGRUPPER

En Netværksgruppe er en gruppe af ligesindet. Alle i netværksgruppen er medlemmer af en sammenbragt familie. I Netværksgruppen har du mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre ligesindede. Høre om hvordan andre takler, håndtere og oplever det at være medlem af en sammenbrag familie. 

FIND EN GRUPPE NÆR DIG

FOREDRAG

Psykolog Sia Holm, som har arbejdet med par i sammenbragte familier siden 2004, først igennem Familiestyrelsen fra 2005-09, og siden i egen praksis, har haft over 400 par gennem et samtaleforløb. Hun vil dele ud af sine erfaringer omkring, hvad det er vigtigt at være opmærksom på som par i etableringen af en sammenbragt familie. Hun vil helt konkret snakke om, hvordan det rent lavpraktisk kan se ud for parret. Der vil blive åbnet for debat og snak omkring disse måder at organisere sig på blandt deltagerene.

TILMELD DIG NÆSTE FOREDRAG