Roller

Der er ingen rollemodeller som vi kan læne os op ad, ingen traditioner der kan fortælle os – lære os hvad vi “er” i denne rolle og hvad vi kan forlange eller forvente af denne position i familien.

I den sammenbragte familie ser vi nye roller i familiesystemet, som vi historisk set ikke har meget erfaring med.

I den sammenbragte familie er der en biologisk forælder, og en der er kæreste, sted-, pap-, bonus- mor eller far. Denne rolle er så “ny”, at vi i vores danske sprogbrug ikke engang har et navn for det vi bliver og er, i den sammenbragte familie, når vi ikke er forælder!

Der er ingen rollemodeller som vi kan læne os op ad, ingen traditioner der kan fortælle os – lære os hvad vi “er” i denne rolle og hvad vi kan forlange eller forvente af denne position i familien.

Det er meget op til hver enkelt familie, og hvert enkelt par, hver enkelt person at finde en afklaring /en afstemning /et ståsted i forhold til hvad denne rolle og position skal være i deres sammenbragte familie.

  • Hvilken familie vil I være?
  • Har fars/mors kæreste den samme voksenautoritet?
  • Vil de havde den autoritet?
  • Hvordan “ser det ud” – det ene (at have voksen autoritet) eller det andet (fars/ mors kæreste) rent praktisk?

Disse spørgsmål er nogle af dem som parret i den sammenbragte familie på den ene eller anden måde skal tage stilling til og undersøge sammen og hver for sig.

Der hører forskellige problematikker med til det at være forælder eller stedforælder.