Skyldfølelse

[breadcrumb]

Denne skyld kan ofte komme til at “forurene” den sammenbragte familie og det nye parforhold.

Mange forældre oplever en stor skyld ved at udsætte deres børn for en skilsmisse. At udsætte deres børn for at de ikke længere bor sammen med deres mor og far – at give dem en hverdag der er splittet mellem to bopæle.

Denne skyld kan ofte komme til at “forurene” den sammenbragte familie og det nye parforhold. Skyldfølelsen viser sig ofte på forskellige måder i den sammenbragte familie. Denne skyld kan komme til at spille en stor rolle i den sammenbragte familie. Den kan komme til at forurene parforholdet, forstået på den måde, at det ofte ikke er skyldfølelsen parret diskuterer men episoder og helt konkrete handlinger som skyldfølelsen skaber.

Skyldfølelsen har mange “ansigter” men den kan eksempelvis ses når:

  • Barnet kommer så ændres alle hverdagens regler – og der bliver taget særlige hensyn – hensyn der gør de andre medlemmer i familien rasende. 
  • Forælderen bliver først ”synlig” når barnet kommer i familien.
  • Forælderen undgår konflikter og grænsesætning overfor barnet.
  • Forælderen vil være sammen med barnet hele tiden og “glemmer” resten af familien.
  • Forælderen gør alt hvad ex-partneren foreslår, sætter ikke grænser og undgår konflikter.
  • Forælderen har svært ved at skabe relationer til den andens børn i familien