Fællesøkonomi

Fællesøkonomi

Hej, 

Min kæreste og jeg har købt et hus.

Han har tvillinger og jeg en søn med mig. 

Min søn er hos os hele tiden på nær hver anden weekend. 

Tvillingerne har vi hver anden uge. Weekenderne passer ikke sammen, så vi har ikke børnefri.

Synes dog alligevel vi er ved at finde vores pladser i den lille familie.

Men økonomisk set, kan vi se rødt når vi vender emnet.

Vi har sammenlagt vores økonomi da vi købte hus sammen, altså en lønkonto, budgetkonto mv.

Jeg får hver måned børnetilskud fra min eksmand, samt børnepenge hver 3 måned af det offentlige. Min kæreste får børnepenge hver 3 måned fra det offentlige.

Vi har alle vores børn på adressen.

Nu står vi så i den situation, at han betaler alle børnepengene til tvillingernes mor. Han vil ikke tale om det, men formoder det er en aftale de har indgået. 

På trods af hun ikke sørger for børnenes fritidsinteresser, tøj mv.

Jeg synes derfor det kun er rimeligt at jeg sætter børnepengene til min søn inkl. børnetilskud fra hans far ind på en konto til ham. Kan ikke se hvorfor det skal gå ud over min søn, at de har lavet den aftale. Det synes min kæreste ikke er rimeligt eftersom min søn går på privatskole, da det jo var vores eget valg. 

Det er det nu ikke helt. Vi valgte privatskole til min søn, fordi han er særlig sensitiv og ikke magter for mange børn af gangen. Nu er vi så nået dertil hvor min kæreste vil have delt vores økonomi, så jeg ikke kan blande mig i hvad han bruger pengene til. Det er okay med mig, men hvad så med hans gæld han havde med sig, som jeg også hjælper med at betale af på. Hvad med ungernes fritidsinteresser, skal det så også deles ud mv. Hvad med jeg står for al husholdning og madindkøb, madlavning, og det faktum han tjener nogle 1000 kr. mere end mig? 

Jeg er lidt lost i det her, og møg ked af situationen. 

Måske du kan hjælpe med at se det med andre øjne og komme med et bud?

———–

Hej

Tak for din mail

Det lyder lidt som om I ikke helt har fået taget snakken om hvad fælles økonomi egentlig er!? 

Eller hvad det er I vil?

For handler fælles økonomi om at alt bliver delt lige? Eller at den enkelte får det der behøves uden at det ødelægger det for fællesskabet ? 

Må I havde en mening om den andens børn, eller har I bare værsgo at betale?

Bestemmer I begge to, eller har man som forældre veto ret?

For mig at høre er der nogle ret vigtige punkter, det lyder som om I ikke har fået snakket om? Eller er blevet afstemt omkring!

Som er udgangspunktet er det, den måde man som par ser på, og forholder sig til  fællesskabet- der skaber holdningen og måde i en fælles økonomi

Når man ikke vil snakke om dette, blive fælles omkring dette-

Bliver det for mig at se helt umuligt at havde en fælles økonomi!

Så forsvinder ”fælles” – også er der kun økonomi tilbage.

For så bliver det individuelle fortolkninger af hvad fælles er-og hvis fælles økonomi skal fungere skal man være afstemt, så man er fælles om fællesskabet- altså begge hver især kan støtte op omkring dette, måske på hver sin måde, men med samme retning.

Fælles økonomi handler ikke udelukkende om retfærdighed- men om at ligge alt indtægt i fælles pulje og trække alle udgifter fra fælles pulje!

At man fælles fordeler goderne imellem sig- med udgangspunkt i familiens bedste.

Det kræver at I finder en måde at havde med forskellighed at gøre på, som ikke kun handler om retfærdighed!

Men handler om hvordan man kan være lige i forskellighed !

Jeg tror I bliver nød til at kikke lidt “dybere” end kun at forholde jer til kroner og øre

Hvilken familie er I?

For den måde og de forventninger I har til hinanden skal gerne stemme overens med den måde i organisere jer økonomisk på!

Måske behøver I ikke at lave lige meget køkkenarbejde, eller havearbejde for at føle at I er fælles om det?

Måske skal I fordele alle opgaver lige- For at føle jer lige?

Det er svært at havde fælles økonomi i et bofællesskab, hvor hver mand passer sit.

På samme måde som det ofte skaber store problemer at havde hver sin økonomi i et familiefællesskab.

Ved at starte snakken ved hvilken familie I egentlig er-  for derved langsomt at drage parelleler til hvordan i organisere jer økonomisk!

Jeg kan høre du bruger sætninger som ikke høre hjemme i en fælles økonomi-så som

“Jeg synes derfor det kun er rimeligt at jeg sætter børnepengene til min søn inkl. børnetilskud fra hans far ind på en konto til ham”

Du synes – men hvad er jeres mening som par? 

Jeres hver især mening er vigtige- men det vigtigste er- hvad jeres fælles holdning bliver!

For fællesøkonomi kræver en afstemt hed som i hver især skal kunne leve med= blive fælles i!

Selvfølgelig er retfærdighed vigtig –

Men retfærdighed opnår man på mange måder.

Aftaler der er lavet før I blev et par- må I finde en måde at omgås på, enten ved at få dem lavet om (nogle gange kan det godt lade sig gøre, andre gange giver det mere besvær?) , eller hvis dette ikke kan lade sig gøre, finde en måde hvor på I begge kan leve med det på- så I begge kan støtte op omkring det, og kan arbejde med samme retning.

Økonomi er for mange par svært og kan tage år at blive afstemt omkring, og især i sammenbragte familier er det ofte vanskeligt fordi børn i familien ofte har meget forskellige vilkår, og derved ofte meget forskellige økonomiske forhold.

Men hvis man som par fokusere på ens forhold til fællesskabet ( hvem og hvordan bestemmer man?)- i stedet for retfærdighed, kan det gøre det lidt lettere at forholde sig til.

Håber dette svar kan give dig et lidt andet lys på emnet og en retning

Lykke til

Mange hilsner

Sia

Psykolog

Siaholm.dk

Sammenbragte-familier.dk